RODO

KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie Płocki Klub Wesołego Biegacza jest organizacją pozarządową, której cele zapisane są w Statucie, dostępnym na stronie internetowej www.pkwb.

CZYJE I JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane osób, które brały (biorą) udział w organizowanych przez Stowarzyszenie projektach,  imprezach sportowo-rekreacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, w organizowanych przez nas sympozjach, konferencjach czy webinariach.

Pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji projektów lub dane, które zostały nam przekazane przez naszych Klientów w drodze dobrowolnej zgody. Najczęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko, data urodzenia), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres).

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Przede wszystkim danych osobowe przetwarzamy, aby w sposób prawidłowy realizować projekty, do których Państwo dobrowolnie się zgłosili i zaakceptowali politykę prywatności.

Oprócz tego wykorzystujemy Państwa dane do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o nowych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, a także przez wysyłkę SMSów lub kontakt bezpośredni.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane mogą być powierzone firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji projektów – np. z operatorem pocztowym, firmą kurierską, firmą transportową. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY?

Posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia

– żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez Państwa odbiorców

– wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

INNE WAŻNE INFORMACJE

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących Państwu praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału Państwa w projektach realizowanych przez administratora danych.

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.

Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących